Persian Idioms and Proverbs: Letter ز (Part 1)

Letter ز are listed bellow. this is part 1 of this idioms, you can go to next page for more idioms starting with letter ز .

زبان سرخ، سر سبز می دهد بر باد: نسنجیده سخن گفتن، پشیمانی می آورد
زبانم مو درآورد: از بس گفتم، خسته شدم
زحمت را کم کردن: ترک کردن – رفتن
زمخت: بد قیافه
زمره: گروه
زمستان را شبی، پیران را تبی: پیران در زمستان تحمل سرما را ندارند
زمستان رفت، روسیاهی به زغال ماند: شرایط سخت می گذرد، ولی بدی ها به یاد می ماند
زمين دهان باز کرد و مرا در خود فرو برد: از خجالت زیاد، چنين آرزويي کردن
زن از غازه سرخ شود مرد از غزا: زن با آرايش و مرد با جنگيدن خوشرنگ مي شوند
زن نانجيب گرفتن مشکل و نگه داشتن او آسان: زن خوب هرجا پيدا نمي شود
زنگوله ی پای تابوت: طفل خرد سال، مرد پیر
زیر آب کسی را زدن: کسی را نزد دیگری منفور کردن، کسی را از کار بر کنار کردن
زير اندازش زمين است و رو اندازش آسمان: فقير و بي چيز است
زير بار نرفتن: قبول نکردن، قانع نشدن، نپذيرفتن
زیر بغل کسی هندوانه گذاشتن: کسی را با سخن دروغ و چاپلوسی مغرور کردن
زیر پای کسی پوست خربزه گذاشتن: با حیله و فریب، کسی را دچار خطر و زیان کردن. پاپوش درست کردن
زیر پای کسی نشستن: کسی را با وعده دروغین، فریب دادن
زیر حرف خود زدن: سخن خود را انكار كردن

اصطلاحات و ضرب المثل های فارسی

فارسی زبانان علاقه بسیاری به استفاده از اصطلاحات و عبارتهای پرمحتوا، پیچیده و در برخی موارد طنزگونه دارند. در این بخش بیش از هزار و ششصد اصطلاح رایج و شرح خلاصه آنها ارائه شده است تا به شما کمک کند درک بهتری از زبان فارسی کنونی داشته باشید

Most Common Persian Idioms and Proverbs

Persians love to use idioms, phrases that are colorful and mysterious. In this section, you can find the most common Persian Idioms and Proverbs. These phrases are useful for students at intermediate to advanced level who want to understand the Persian really used by native speakers. Over 1,600 of the most-used Persian idioms are presented with short explanation. This is a supplementary resource for students who want to better understand native Persian, publications and media. If you already speak Persian, but now would like to start speaking even better, then this section is just for you.

The Persian idioms and proverbs are arranged alphabetically. Click on any letter to view idioms that begin with that letter.

حچجثتپبالف
شسژزرذدخ
قفغعظطضص
یوهنملگک