Farsi reading 

خیابان ولیعصر

ولیعصر

خیابان ولی‌عصر بلندترین خیابان شهر تهران و همچنین طولانی ترین خیابان خاورمیانه با درازای هجده کیلومتر است که از میدان راه‌آهن ( از میدان های معروف در جنوب تهران) آغاز شده و به میدان تجریش (میدانی معروف در شمال تهران) در منطقه شمیرانات می‌رسد.

خیابان ولی‌عصر که بسیاری آن‌را زیباترین خیابان تهران می‌دانند، از جاهای دیدنی در شهر تهران است. این خیابان دارای پیاده‌رو، جوی بزرگ آب و نزدیک به یازده هزار چنار در دو طرف خود می‌باشد که بیش از ۹۰ سال عمر دارند و اکنون جزو میراث ملی ایران به شمار می‌آیند.

خیابان ولیعصر که مهم‌ترین و شاخص‌ترین خیابان تهران است، به ‌لحاظ تاریخی و فرهنگی و هم به لحاظ سیاسی از اهمیت بسیاری برخوردار است.

مراکز خرید بزرگ، پارک‌های عمومی زیبا، رستوران‌های معروف، موزه‌ها، مراکز فرهنگی و بسیاری جاهای با اهمیت دیگر در این خیابان قرار دارند.

این خیابان همچنین از مراکز سنتی خرید تهران است و بوستان‌های بزرگ ملت و ساعی در کناره‌ این خیابان واقع هستند.

خیابان ولیعصر در ابتدای دوران پهلوی ساخته شد و خیابان «پهلوی» نامیده می‌شد.

   

کلمات کلیدی

مترادف فارسی

مترادف انگلیسی

درازا

طول، پهنا Length Duration

شاخص­

برجسته، ممتاز Excellent Outstanding

بوستان

باغ Garden Bower

تمرین1: جای خالی را با کلمات مناسب داخل جدول پر کنید.

شاخص ­ترین درازا آغاز شده بلندترین
میراث دیدنی شامل نامیده می ­شد

1. خیابان ولی‌عصر بلندترین خیابان شهر تهران با ……… هجده کیلومتر

است.

2. خیابان ولیعصر از میدان راه‌آهن ………….. و به میدان تجریش در منطقه

شمیرانات می‌رسد.

3. خیابان ولی‌عصر از مکان­ های ……….. در شهر تهران است.

4. خیابان ولیعصر …………. پیاده‌رو، جوی بزرگ آب در دو طرف خود

می‌باشد.

5. خیابان ولیعصر ………………. خیابان تهران است.

6. خیابان ولیعصر در ابتدای دوران پهلوی ساخته شد و خیابان «پهلوی»

………….

   

تمرین2: کلمات مترادف را به هم متصل کنید.

   برخوردار       باغ
  برجسته       طول
   بوستان      بهره­مند
   درازا      ممتاز

تمرین3: کدامیک از موارد زیر درمورد متن صحیح یا غلط می ­­باشد.

الف. خیابان ولیعصر بلندترین خیابان جهان است.

ب. خیابان ولیعصر در دوران قاجار ساخته شده است.

ج. خیابان ولیعصر جزء مکان­ های دیدنی شهر تهران است.

د. خیابان ولیعصر مهمترین خیابان شهر تهران است.

 

تمرین4: درمورد خیابان ولیعصر در تهران چه می­دانید.

 

Answers

تمرین1:  1 . درازا     2 . آغاز شده   3. دیدنی   4. شامل   5. بلندترین    6. نامیده می­ شد

تمرین2:  برخوردار = بهره­ مند ،   برجسته = ممتاز ،  بوستان = باغ ،   درازا = طول

تمرین3:    الف. ص          ب. غ          ج. ص          د. غ

PreviousNext