Farsi reading

قلعه رودخان

rodkhan

قلعه رودخان در ارتفاعات روستای رودخان در۲۰ کیلومتری جنوب غربی شهر فومن در استان گیلان قرار دارد. برخی از کارشناسان، تاریخ ساخت قلعه را در دوران ساسانیان می ­دانند.

دیوار قلعه ۱۵۰۰ متر طول دارد و در آن ۶۵ برج قرار گرفته است. این قلعه در دورانی دیگر تجدید­بنا شده و از پایگاه­ های مبارزاتی  بوده است.

قلعه رودخان از دو بخش ارگ (محل زندگی حاکم و حرم سرای وی) و قورخانه (محل فعالیت های نظامی و زندگی سربازان) تشکیل شده است. ارگ در قسمت غربی این بنا  قرار دارد و جنس آن از آجر است.

۴۰ برج دیده بانی دور تا دور قلعه را محاصره کرده است. دور تا دور دیوارها و برج­ها روزنه­ های وجود دارد که برای ریختن مواد مذاب و تیراندازی تعبیه شده اند. در طول تاریخ قلعه رودخان، هیچ وقت دشمنی به آن نفوذ نکرده و نتوانسته آن را فتح کند.

کلمات کلیدی

مترادف فارسی

مترادف انگلیسی

دیده ­بانی

نظارت monitoring Watch

کارشناسان

متخصصان Experts Specialists

محاصره کردن

احاطه کردن کردن Blockade Surround

گریخت

فرار کرد Escaped Scarper

مبارزاتی

جنگی، رزمی Campaign

تمرین1: جای خالی را با کلمه­ های مناسب داخل جدول پر کنید.

فتح کند کارشناسان تشکیل شده محدود کردن
مقارن محاصره کرده بازسازی مبارزاتی

1. برخی از ………………..، ساخت قلعه رودخان را در دوران ساسانیان دانسته اند.

2. قلعه رودخان از پایگاه های ……………. اسماعیلیان بوده است.

3. فرمانروای بیه ­پس قلعه رودخان را ………………. کرد.

4. برج دیده بانی دور تا دور قلعه را ………….. که اتاق های هشت ضلعی آن با طاق های گنبدی پوشانده شده است.

5. قلعه رودخان از دو بخش ارگ و قورخانه ………………… است.

6. در طول تاریخ قلعه رودخان ، هیچ گاه دشمنی به آن نفوذ نکرده و نتوانسته آن را ……….

تمرین2: به سوال­های زیر با توجه به متن پاسخ دهید

  1. قلعه رودخان در کجا قرار دارد؟

  2. قلعه رودخان چند بخش دارد؟

  3. چند برج اطراف قلعه قرار دارد؟

  4. آیا دشمن توانسته به قلعه رودخان نفوذ کند؟

تمرین3: کدامیک از موارد از موارد زیر درمورد صحیح یا غلط می ­باشد.

الف. قلعه رودخان در استان گیلان قرار دارد.

ب. قلعه رودخان از پایگاه های مبارزاتی بوده است.

ج. دشمنان همیشه به درون قلعه نفوذ می­ کردند.

د. دور تا دور دیوارهای قلعه روزنه وجود دارد.

 

تمرین4: درمورد قلعه رودخان چه می ­دانید.

Answers

 

تمرین1:   1. کارشناسان     2. مبارزاتی      3. بازسازی     4. محاصره کرده     5. تشکیل سده      6. فتح کند

تمرین2:     1. روستای رودخان     2. دو بخش دارد: ارگ و قورخانه      3. 40 برج          4. نه

تمرین3:      الف. ص         ب. ص           ج. غ             د. ص


PreviousNext